NIEUWS

22-01-2016

Cultuursector kent zwakke positie voor werknemer

Uit een gezamenlijke verkenning, uitgevoerd door de Raad voor Cultuur en de Sociaal-Economische Raad, is geconcludeerd dat werknemers en zzp’ers in de cultuursector vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie hebben. In de periode 2009 tot en met 2013 is het aantal met 20,4% toegenomen tot bijna 106.000. In diezelfde periode steeg het aantal zzp’ers in Nederlandse met 9,6%.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt cultuursector
In de sector zijn werknemers steeds vaker uit noodzaak zelfstandig geworden. Deze verandering brengt voor hen onzekerheid mee met betrekking tot de continuïteit en tarieven van hun arbeid. Er gaat vaak een aanzienlijke vermindering aan inkomen mee gepaard. Bovendien leidt de overgang naar zelfstandige vaak tot een uitval van inkomen bij arbeidsongeschiktheid, omdat verzekeringen in veel gevallen financieel niet haalbaar zijn. Dit geldt ook voor pensioenvoorzieningen.

In 2013 verdienden zzp’ers in de cultuursector gemiddeld € 21.908,-. Dit is ruim tienduizend euro lager dan het modaal bruto-inkomen in dat jaar (€ 32.500 ).
Deze positie word mede veroorzaakt door de afgenomen vraag naar betaalde arbeid. De concurrentie onder zelfstandigen is daarmee gestegen, waardoor zij gedwongen zijn lagere tarieven te stellen. Soms werkt men zelf gratis, in de hoop in aanmerking te komen voor toekomstige betaalde werkzaamheden.

Lees hier het hele artikel.

[download] hier het rapport Verkenning arbeidsmarkt cultuursector.

Bron: cultuur.nl

LID WORDEN