NIEUWS

18-06-2018

Cultuursector lanceert MORES!

De podiumkunsten-, film- en televisiesector heeft de handen ineengeslagen voor een onafhankelijk en overkoepelend meldpunt voor ongewenste omgangsvormen.

Partijen zoals brancheverenigingen, beroepsverenigingen, fondsen en verenigingen van werkgevers- en werknemersorganisaties erkennen dat er een sectoraal probleem bestaat ten aanzien van een goede behandeling van klachten over integriteitsschendingen, discriminatie en (seksueel) machtsmisbruik. Naast de verschillende maatregelen die reeds ondernomen zijn, constateert de sector dat, met name door het grote aantal werkzame zzp’ers, de noodzaak ontstaan is om een overkoepelend meldpunt in het leven te roepen. De vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, zullen vanuit de podiumkunsten-, film- en televisiesector gezamenlijk gefinancierd worden..

Twee onafhankelijke vertrouwenspersonen gaan alle meldingen behandelen. Melden kan ook anoniem. Het is de bedoeling dat op elke klacht binnen een dag wordt gereageerd, maar het streven is om al binnen een paar uur contact op te nemen met de melder. Daarna wordt bepaald wat er met de melding gebeurt. Als het om een ernstige melding gaat, kan een formele klacht worden neergelegd bij de organisaties of persoon om wie het gaat of kan aangifte bij de politie worden gedaan.

Dertig vakorganisaties ondersteunen het meldpunt, waaronder de vakbonden van acteurs, regisseurs, producenten en scenarioschrijvers, filminstituut Eye, alle grote Nederlandse filmfestivals en de koepelorganisaties van de Nederlandse schouwburgen en theaterproducenten.

Lees meer op de website van MORES.

LID WORDEN