NIEUWS

06-03-2018

DBA-alternatief zelfstandigenorganisaties goed ontvangen

Het Zelfstandigenforum (stichting ZZP Nederland, Platform Zelfstandige Ondernemers en Zelfstandigen Bouw) heeft samen met andere belangenorganisaties een alternatief gepresenteerd voor de Wet DBA. Dat staat in de brief (PDF) die vorige week door hen is verzonden aan minister Wouter Koolmees. Tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsmarkt oogstte het zzp-plan van de zelfstandigenorganisaties waardering van minister Koolmees en de leden van de Vaste Kamercommissie SZW.

De zelfstandigenorganisaties komen met een effectieve oplossing voor de korte termijn, waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers rechtszekerheid wordt geboden. Het plan voor de lange termijn kan door middel van enkele pilots in de praktijk  worden getoetst, zodat wet- en regelgeving zorgvuldig kan worden voorbereid.

Minister Wouter Koolmees wil nog voor de zomer komen met een uitvoeringsplan en de zelfstandigenorganisaties daarbij nauw betrekken. “Dat is verstandig en hoopgevend”, zegt voorzitter Maarten Post van stichting ZZP Nederland. “Er wordt niet langer over ons, maar voortaan met ons gesproken“.  Het Zelfstandigenforum roept ondernemersorganisaties op om het draagvlak voor het zzp-plan verder te vergroten.

Bron: Stichting ZZP Nederland

LID WORDEN