NIEUWS

11-10-2017

De Lawei niet in hoger beroep

De Lawei heeft besloten geen hoger beroep in te stellen op het eindvonnis d.d. 7 juli 2017 van de Raad van Arbitrage voor de bouw. Dit besluit is genomen na intern beraad en op basis van opinies van twee specialisten. De beroepstermijn loopt tot 7 oktober 2017. Hoewel De Lawei het niet eens is met het vonnis, acht zij de kansen in een hoger beroep beperkt en de financiële risico’s daarvan te groot. 

Op 7 juli 2017 heeft de Raad van Arbitrage voor de bouw eindvonnis gewezen in een geschil tussen De Lawei en aannemer Van Norel. De Raad van Arbitrage heeft in haar vonnis de door De Lawei ingestelde vordering tot ontbinding van de aannemingsovereenkomst afgewezen en geoordeeld dat de financiële afwikkeling van het werk moet plaatsvinden als ware er sprake van een opzegging van de aannemingsovereenkomst. De Lawei kan tot 7 oktober 2017 hoger beroep aantekenen.

Het geschil tussen De Lawei en Van Norel ging over de vraag of De Lawei Van Norel terecht of onterecht van de bouw heeft afgehaald. De Lawei is van mening van wel. Hoewel de Raad van Arbitrage Van Norel in het gelijk stelde, komt in het vonnis de aanleiding voor de ontbinding - namelijk dat volgens De Lawei de kwaliteit van het werk en de brandveiligheid in het geding waren - maar summier aan bod.

De Lawei heeft ingegrepen in de bouw omdat ze een veilig en kwalitatief goed gebouw wilde realiseren waar ook in de verre toekomst kunst & cultuur op een zo hoog mogelijk niveau aangeboden kan worden. Dat gebouw is er nu en De Lawei is trots op het resultaat. De Lawei wil zich nu met alle energie gaan richten op het verder uitbouwen van de activiteiten van Schouwburg De Lawei.

De Lawei realiseert zich terdege dat de verbouwing en het gelopen proces de gemoederen behoorlijk heeft bezig gehouden en nog doet. Tegelijkertijd is het goed om ook en vooral vooruit te kijken. De Lawei is ook voor de komende generaties de ontmoetingsplek, huiskamer van Drachten én aanjager van cultuur.

Bron: Schouwburg De Lawei

LID WORDEN