NIEUWS

21-01-2021

De praktijktesten van Fieldlab Evenementen kunnen half februari toch plaatsvinden!

Woensdag, 20 januari, maakte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend in een Kamerbrief dat de praktijktesten van Fieldlab Evenementen half februari kunnen plaatsvinden. De vier evenementen die later deze maand zouden plaatsvinden met honderden bezoekers werden op de lange baan geschoven vanwege de angst voor de Britse variant van het coronavirus.

“Het kabinet hecht aan het uitvoeren van de praktijktesten in het kader van de Fieldlabs Evenementen. Deze praktijktesten maken het mogelijk om op een gecontroleerde wijze te experimenteren met een veilige heropening van (sectoren van) de maatschappij en zij bieden mogelijk perspectief voor veilige en verantwoorde deelname aan toekomstige evenementen.”

In de brief wordt gesproken van het belang van kennis en inzicht verkrijgen en het bieden van perspectief voor de sector. De voorbereiding en planning kan starten, zodat een verantwoorde uitvoering plaats kan vinden.

Als het epidemiologisch beeld snel en drastisch verslechtert, ten opzichte van de verwachte ontwikkeling van het aantal besmettingen, treedt het kabinet onmiddellijk in overleg met de initiatienemers en andere betrokken autoriteiten.

Lees hier de kamer brief ‘Kabinetsreactie op het 96e OMT advies (deel 2)'

LID WORDEN