NIEUWS

12-06-2019

De verplichte AOV lijkt nu echt te komen

Het wel of niet verplicht stellen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor Nederlanders die niet binnen het sociale stelsel tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn was lang een discussie, maar nu lijkt de verplichte AOV te komen. 

Als dit gebeurt, dan gaat een grote wens van de vakbonden en linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks in vervulling. Nederland telt op dit moment ruim 1 miljoen zzp'ers, maar slechts 20 procent van hen heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afgesloten, blijkt uit cijfers van TNO. Volgens hen voeren zzp'ers een oneerlijke concurrentiestrijd met werknemers. Ook vormt volgens hen de grote groep onverzekerden in Nederland een risico als geheel dat in potentie een maatschappelijk probleem kan worden. Als onverzekerde zelfstandigen arbeidsongeschikt raken, verliezen ze hun inkomen. Tot een bepaalde grens moeten ze eerst spaargeld en zelfs de overwaarde in het huis opmaken. Daarna hebben ze pas recht op een bijstandsuitkering. Dit wordt betaald vanuit de Nederlandse schatkist. Voor de groep die nu wel al een AOV heeft is er ook een groot voordeel, door een verplichte AOV wordt een AOV goedkoper, en dus wordt het verzekeren goedkoper.

Maar is dit ook de wens is  van zzp'ers zelf? Zzp-vereniging ZZP Nederland zegt in elk geval dat het gros van de zzp'ers  tegen een verplichte verzekering zijn. Een verplichtstelling is mogelijk een groot probleem voor veel zzp’ers. Er zijn zelfstandigen die noodgedwongen zzp’er zijn. Deze groep heeft niet altijd geld beschikbaar om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is er ook nog een groep die een inkomen verdient op bijstandsniveau. Deze groep is dus niet te verzekeren. Tot slot zijn er ook deeltijd zzp’ers. Zij zijn niet volledig van de inkomsten als zzp’er afhankelijk en zien niet direct de noodzaak van verzekeren in. En in het verleden bestond de WAZ maar deze is toen afgeschaft omdat dit geen succes was. Ondernemers willen zelf de keus kunnen maken om wel of geen AOV te nemen.

 

Kortom hoe de verplichte AOV eruit gaat zien zal bepalen of het verplicht stellen wel of niet zinvol is.

LID WORDEN