NIEUWS

31-05-2018

De Week van de RI&E: 11-15 juni 2018

Het thema van de Week van de RI&E gaat dit jaar onder andere in op de rol van de RI&E voor het beperken van verloop. In het artikel Bouwen aan een positief werkgeversimago, wordt de link gelegd met de RI&E.
Lees hier het artikel.

Aftrap week van de RI&E
Bent u preventiemedewerker? Dan kunt u aanwezig zijn bij de officiele aftrap van de Weekk van de RI&E, tijdens een congres op maandag 11 juni. Tijdens dit congres, dat speciaal wordt georganiseerd voor preventiemedewerkers, zal ook een vertegenwoordiger van het Ministerie van SZW aanwezig zijn. Aanmelden is gratis. Zie hier voor het programma.

Meer informatie

LID WORDEN