NIEUWS

02-09-2019

Definitief akkoord over nieuwe cao Nederlandse Podia 2019-2020

De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) en de Kunstenbond, de grootste belangenbehartiger van werkenden in de creatieve en culturele sector, hebben na instemming van hun achterban een definitief akkoord bereikt over de cao Nederlandse Podia 2019-2020.

De gesprekken tussen de WNP en de Kunstenbond stonden in het teken van de politieke en maatschappelijke discussie over de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector en tegelijkertijd de kwetsbare positie waarin de podia zich bevinden vanwege de terugtrekkende beweging van de (lokale) overheid.

Cao Nederlandse Podia 2019-2020
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020. De cao speelt in op de komende Wet Arbeidsmarkt in Balans en bevat afspraken over onder andere de afdracht werkgeversdeel pensioenpremie bij ouderschapsverlof en een opleidings- en ontwikkelingsbudget.

De regelingen rondom duurzame inzetbaarheid en de prestatiebeloning zijn behouden. Daarnaast krijgen de podia meer vrijheid in hun beoordelingssystematiek en is voor zelfstandigen het minimumtarief verhoogd.

Er is een loonstijging afgesproken van 1,5% met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2019. Daarna stijgen de lonen per 1 januari 2020 met 1,5% en per 1 juli 2020 nog eens met 1,5%.  

Voor wie geldt de cao?
Bij de WNP zijn 81 theaters aangesloten. Voor de werknemers die werkzaam zijn bij deze theaters gelden de arbeidsvoorwaarden uit de cao. De cao is te downloaden op www.caonederlandsepodia.nl en www.kunstenbond.nl.

LID WORDEN