NIEUWS

08-03-2021

Denktank adviseert kabinet: 'Nederland kan versneld open met testbewijzen'

Nederland zet zich schrap. Vanwege de coronacrisis zitten we in een lockdown met voor Nederland ongekend zware maatregelen die het uiterste vragen van onze psychische, economische en maatschappelijke weerbaarheid. De invoering van de avondklok heeft geleid tot voor Nederland ongekende rellen. En hoewel uit cijfers blijkt dat het merendeel van de bevolking achter de besluiten staat, zijn er veel vragen. Tegelijkertijd biedt de start van het vaccinatieprogramma, het opschalen van de testcapaciteit en de komst van de lente ons het perspectief op een geleidelijke normalisering van de samenleving en de economie.

“De onrust die is ontstaan toont dat naast het bieden van financiële steun het sociale en mentale welzijn urgent onze aandacht vraagt. Er is een grote behoefte aan toekomstperspectief dat we met elkaar moeten formuleren. Daarin zijn de test- en vaccinatiestrategie en het gezamenlijk werken aan een herstelagenda cruciaal. Ook vraagt de onrust om een heldere aanpak die zich ook richt op ons mentale welzijn en communicatie. Betrek daarbij gedragsdeskundigen,” zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer, tevens voorzitter van de Denktank Coronacrisis.

De Denktank Coronacrisis komt met een briefadvies met aanbevelingen voor beleid om te komen tot een aanpak van de coronacrisis die de gevolgen van de crisis voor de komende maanden beperkt en een brede welvaart ondersteunt. Hierbij zijn vijf hoofdadviezen leidend.

  • Start met het voorbereiden van het herstelbeleid dat we na de coronacrisis gaan inzetten en doe dat met de samenleving.
  • De gezondheidscrisis bedwingen is ook cruciaal voor economie en ons welzijn.
  • Zet de steun aan ondernemers, werknemers en kwetsbare groepen voort en intensiveer waar nodig.
  • Blijf intensief communiceren en uitleggen om naleving te stimuleren.
  • Het is belangrijk dat we nu blijven volhouden en doorpakken.

Maandag 8 maart wordt het adviesrapport aangeboden aan het kabinet.

Lees op de website van SER de gehele publicatie.

Download het adviesrapport 'Perspectief op Herstel' hier.

 

LID WORDEN