NIEUWS

12-06-2020

Digitale Algemene Ledenvergadering VPT, 29 juni

Geachte leden,

Graag willen wij jullie via deze weg uitnodigen voor de eerste digitale Algemene Ledenvergadering van de VPT, die plaatsvindt op maandag 29 juni 2020 om 16.00 uur. Deze bijzondere Algemene ledenvergadering zal worden gehouden door middel van een livestream verbinding via Zoom.

In de ALV kijken we kort terug naar de afgelopen periode en blikken we vooruit naar de komende periode.

De vergaderstukken kunt u hier downloaden.

De agenda punten zijn als volgt (wijzigingen voorbehouden):

 

 1. Opening ALV
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag ALV  12 november 2019 – (bijlage 1)
 5. Bestuursverslag 2019 – (bijlage 2)
 6. Kascontrolecommissie – decharge
 7. Regelement controlecommissie – (Bijlage 3) - stemming
 8. Beleid 20-21
  1. Nieuwe structuur en tarieven lidmaatschappen (bijlage 4) - stemming
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

Tijdens de vergadering kunnen de aanwezigen meepraten en hun mening en ideeën delen. Tevens zullen we tijdens de vergadering de leden vragen hun stem uit te brengen over enkele onderwerpen. Na de vergadering zullen we de besproken onderwerpen, toelichting en de gevraagde besluiten per e-mail sturen naar de leden die zich hebben aangemeld en niet aanwezig kunnen zijn. Zij kunnen hun stem uitbrengen via de reply van deze mail. Hiermee kunnen we ook degenen de kans geven te stemmen die anders een volmacht zouden geven aan een ander lid.

Mocht u naar aanleiding van de vergaderstukken en de agendapunten vragen hebben, stuur deze dan uiterlijk 26 juni voor 16 uur naar info@vpt.nl.

Alle leden die zich kenbaar hebben gemaakt te willen deelnemen, zullen voorafgaand aan de vergadering (op het door hun beschikbaar gestelde e-mailadres) een link naar deze live-streamverbinding toegezonden krijgen. Meld u aan via info@vpt.nl.

Uw digitale aanwezigheid stellen we zeer op prijs!

LID WORDEN