NIEUWS

15-04-2019

Draag bij aan het vergelijkend onderzoek van OISTAT

Het doel van dit OISTAT-project is om een ​​grondige studie uit te voeren van de juridische positie in de podiumkunstensector van regisseurs, decorontwerpers, kostuumontwerpers, lichtontwerpers en video-scenarioschrijvers, met als doel de grotere wettelijke erkenning van professionals als auteurs van creatieve werken en houders van overeenkomstige intellectuele eigendomsrechten op nationaal, Europees en internationaal niveau.

Alle OISTAT-centra (VPT is OISTAT center en alle leden VPT zijn automatisch OSTAT-lid) en nationale en internationale organisaties van professionele ontwerpers worden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen die de database zal configureren voor het uitvoeren van de vergelijkende studie.

Het uiteindelijke doel van het project is de voorbereiding van een kadervoorstel dat moet worden voorgelegd aan de autoriteiten van de Europese Unie in Brussel.

Lees hier meer.

LID WORDEN