NIEUWS

12-06-2024

Duurzaamheidsbijeenkomst

Op 8 april jongstleden hebben we een succesvolle vervolgmeeting gehad. De bijeenkomst had voornamelijk tot doel om met elkaar het Theatre Green Book meer handen en voeten te geven.

 

Uitnodiging voor de bijeenkomst

Na een eerste verkenning van het Theatre Green Book en de aangeboden methodes, zijn we op het punt aangekomen om met elkaar te kijken hoe we dit kunnen vertalen naar de Nederlandse situatie. De eerste stap in het Green Book is om een Baseline met elkaar af te spreken, op allerlei thema’s. Deze Baseline kan in Engeland vrij met elkaar afgesproken worden, maar in Nederland en op het Europees continent moeten we ons houden aan de Europese Klimaatwet. Wat we in de zes werkgroepen willen bereiken is het bepalen van de Baseline per onderwerp, in relatie tot de Klimaatwet en andere bestaande wet- en regelgeving, zoals het Bouwbesluit, NEN-normeringen, certificeringen, etc.

 

Deze thema's zijn:

•    Bewustwording in de organisatie

•    Verminderen elektriciteitsgebruik

•    Kostuums & textiel

•    Decor en bouwmaterialen

•    Mobiliteit (touren)

•    Integratie van de keten

 

Binnenkort hoort u hier meer over.

LID WORDEN