NIEUWS

16-09-2019

Een nieuwe code diversiteit & inclusie en Inzending &Awards geopend

Op 1 november zal minister Ingrid van Engelshoven tijdens Tijdens Beeld & Storm  de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie in ontvangst nemen.

De Code culturele diversiteit is een praktisch instrument voor leden van besturen, raden van toezicht, directies en medewerkers van publieksgefinancierde culturele instellingen. De huidige Code Culturele Diversiteit had een meer vrijblijvend karakter en en was alleen gericht op culturele diversiteit.

Het actuele debat over een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, sociaaleconomische positie en lichamelijke beperking, heeft nu geleid tot een nieuwe, breder inzetbare code. Deze code wordt maatgevend bij subsidieaanvragen.

Inzending &Awards geopend!
De &Award zet jaarlijks een culturele of creatieve organisatie in de schijnwerpers die met succes stappen heeft gezet om diverser en inclusiever te worden. Dit jaar is er een nieuwe &Award in het leven geroepen voor een individuele professional die het positieve verschil heeft gemaakt. De winnaars ontvangen naast de felbegeerde &Award ook een geldprijs van € 20.000 of van € 5.000. De jury, die uit Mylo Freeman, Vincent Bijlo en Zoë Papaikonomou, Shehera Grot en Remco Dongor bestaat, zal zich buigen over de inzendingen die tot en met zondag 6 oktober verstuurd kunnen worden.

LID WORDEN