NIEUWS

25-02-2016

Eén uitvoeringsorganisatie voor subsidies

Subsidies uit laten voeren door één uitvoeringsorganisatie. Hierover hebben de ministeries van VWS, OCW en SZW een bestuursovereenkomst gesloten. Deze organisatie zal gaan vallen onder het ministerie van VWS.

De ministeries hopen zo te komen tot een harmonisatie van subsidieregelingen en –betrekkingen en de verantwoordelijkheid voor de verstrekking en uitvoering naar zich toe te trekken. Een gezamenlijke kaderregeling moet fungeren als vervanging van de oude departementale kaderregelingen. De uitvoering van deze regeling zal zowel geschieden door de hiervoor bedoelde uitvoeringsorganisatie als door andere uitvoeringsorganisaties van de ministeries, zoals door DUO, een onderdeel van het ministerie van OCW, en het Agentschap SZW, een onderdeel van het ministerie van SZW.

Lees hier de officiële bekendmaking

Bron: VNPF

LID WORDEN