NIEUWS

28-08-2019

Eerder stoppen of doorwerken na je pensioen? Geef je mening!

Beste collega,
 
Een aantal weken geleden hebben we de enquête over duurzame inzetbaarheid in de podiumkunsten rondgestuurd naar werkenden en werkgevers. We hebben al flink wat ingevulde enquêtes binnen gekregen. Toch hebben we meer input uit het veld nodig om dit onderwerp goed in beeld te krijgen. In deze nieuwsbrief vertellen we waarom dit belangrijk is. En speciaal voor cultuurprofessionals uit het buitenland is er nu ook een Engelstalige versie van de enquête.
 
Haal ik mijn pensioen wel?
Ook in de media is duurzame inzetbaarheid een actueel thema. Zo maakten NOS en Nieuwsuur de afgelopen weken een aantal reportages over werken tot of na je pensioenleeftijd. Onder andere over mensen die gezond zijn en tegen hun wil met pensioen gaan, mensen met zware beroepen die eerder willen stoppen en weer anderen die moeten doorwerken uit financiële nood. Boeiende verhalen die ook doorklinken in de podiumkunstensector. Zie NOS  en Nieuwsuur
 
Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?
Wie duurzaam inzetbaar is, kan gezond en gemotiveerd blijven werken tot op latere leeftijd. Het gaat hierbij vooral om een persoonlijk werkvermogen dat je opbouwt tijdens je loopbaan. En uiteraard zijn duurzaam inzetbare medewerkers van groot belang voor werkgevers: zij vormen hun “menselijk kapitaal” en zijn onmisbaar voor hun voortbestaan. Zo blijkt uit Engels onderzoek dat gelukkige en gezonde werknemers gemiddeld 12% productiever zijn. Ongelukkige, gestresste werkenden zijn gemiddeld 10% minder productief.
 
En de podiumkunstensector dan?
Er zijn meerdere ontwikkelingen waardoor het behouden of vergroten van je duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker wordt. Bijvoorbeeld het wegvallen van pre-pensioen regelingen, het stijgen van de AOW leeftijd, de sterke groei van het aantal flexwerkers, de steeds snellere veroudering van kennis en vakbekwaamheid, en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.
In de podiumkunstensector spelen daarnaast ook specifieke factoren een rol. Bijvoorbeeld de relatief hoge specialisatie van artistieke beroepen, de hoge werk- en prestatiedruk rond optredens en voorstellingen, het werken op onregelmatige tijden, veel kleinere organisaties met weinig personeelsvoorzieningen en doorstroommogelijkheden, veel zelfstandigen met weinig inkomenszekerheid etc.
 
Belang van dit onderzoek
Een duidelijk overzicht van de stand van zaken rond duurzame inzetbaarheid in de podiumkunstensector ontbreekt. Daarom brengen wij met hulp van werkenden en werkgevers het huidige niveau van duurzame inzetbaarheid in kaart. Met de onderzoeksresultaten kun je nagaan waar jij of je organisatie staan in vergelijking met andere werkenden en werkgevers.
Daarnaast zetten we op een rij welke thema’s prioriteit verdienen en welke activiteiten effectief zijn om de inzetbaarheid van werkenden te vergroten. We kijken daarbij niet alleen naar de rol van werkgevers maar ook naar wat werkenden zelf kunnen doen om hun werkvermogen vorm te geven op een manier die bij hen past. Mede op basis van de onderzoeksuitkomsten wordt met vertegenwoordigers van de sector een actieplan gemaakt om te zorgen dat meer werkenden en werkgevers daadwerkelijk met duurzame inzetbaarheid aan de slag kunnen gaan. Zie voor meer informatie de bijgevoegde brief van de sociale partners.

Respons van sommige groepen blijft achter
We hebben al flink wat ingevulde enquêtes binnen gekregen, maar de respons uit bepaalde deelsectoren en van bepaalde groepen werkenden is nog te laag om een goed beeld te krijgen. Het gaat met name om zelfstandigen die werkzaam zijn in alle delen van de podiumkunsten, en om werkgevers en werkenden in de sectoren dans, muziektheater, musicals, festivals en onderwijsinstellingen. Heb jij de enquête al ingevuld? Heel fijn! Ben je er nog niet aan toegekomen? Klik dan op de link en vul alsnog de enquête in!

Naar de enquête (Nederlandse versie)


 

LID WORDEN