NIEUWS

04-06-2018

Europees Parlement keurt amendement voor blijvende uitzondering entertainmentbelichting goed

Op 31 mei stemde het Europees Parlement over de regelgeving Ecodesign 2020. Daarbij werd het volgende amendement goedgekeurd: "overwegende dat de huidige vrijstelling voor theaterverlichting van Verordeningen (EG) nr.244/2009en (EU) nr. 1194/2012 van de Commissie een passende en efficiënte manier is om de specifieke behoeften en omstandigheden van theaters en de hele entertainmentsector te respecteren en deze vrijstelling moet worden gehandhaafd." (bron: website europees parlement - resultaat van de stemming p. 17). Een videobericht van het mondeling aangebracht amendement kunt u hier bekijken. Het stemresultaat: 330 voor - 246 tegen - 44 onthoudingen.

De goedkeuring van dit amendement is nog geen wetgevende tekst, en betekent dus nog niet dat het gevaar is geweken voor onze sector, doch de Europese commissie kan dit belangrijk signaal niet meer negeren in het vervolg van haar werkzaamheden.

Bron: STEPP

LID WORDEN