NIEUWS

06-03-2018

Evenementenbranche ageert tegen verbod rookruimtes

De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en - Festivals (VNPF) hebben grote twijfels bij de juridische juistheid van de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 13 februari jl. over rookruimtes in de horeca. In een brief aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben de VVEM en VNPF opgeroepen om de uitspraak van het Hof te laten toetsen door de Hoge Raad. Daarnaast is de staatssecretaris gewezen op grote gevolgen voor onder andere de veiligheid van bezoekers van grote evenementen en popzalen.

Dinsdag bepaalde het gerechtshof Den Haag dat rookruimtes in cafés, restaurants en andere horecagelegenheden, zoals concertzalen, niet langer zijn toegestaan. Deze ruimtes hadden een uitzonderingspositie waardoor deze buiten het algehele rookverbod in de horeca vielen. Het hof heeft deze uitzonderingspositie ongeldig verklaard. De VVEM en de VNPF vertegenwoordigen als brancheorganisaties onder meer locaties als de Amsterdam ArenA, GelreDome, AFAS Live en Ziggo Dome, 58 poppodia en meer dan 400 festivals en evenementen. Deze locaties, evenementen en festivals ontvangen 25 miljoen bezoekers per jaar. De uitspraak van het Hof heeft grote impact op de achterban van de verenigingen. De VVEM en VNPF hebben de uitspraak bestudeerd, hebben grote twijfels over de juridische juistheid en hebben hun bezwaren tegen de uitspraak kenbaar gemaakt.

Onder de bezwaren is onder meer de conclusie dat de uitspraak van het Hof, nog los van de vraag of deze juridisch juist is, tot rechtsongelijkheid leidt. Dit daar rookruimtes in kantoren en andere openbare ruimtes wel zijn toegestaan. Dit zorgt voor ongelijkheid tussen de beheerders van gebouwen maar ook ongelijkheid tussen de bezoekers van die gebouwen. Ook stellen de brancheverenigingen dat hun leden, vertrouwend op bestendige en betrouwbare regelgeving vanuit de overheid, de afgelopen jaren flink hebben geïnvesteerd in rookruimtes. Gevolg van de uitspraak zou zijn dat deze investeringen per direct waardeloos zijn geworden. Over enige vorm van nadeelcompensatie wordt door het Hof niet gesproken. Omdat ondernemers er op vertrouwden dat zij een rookruimte konden laten bouwen, is de verwachting dat er schadeclaims tegen de Staat zullen worden ingediend.

Een ander belangrijk aspect is veiligheid. Roken kan in het uitgaansleven op dit moment niet volledig verboden worden. Binnen de gastvrijheid en veiligheid die de VVEM- en VNPF-leden willen bieden is dat opgelost door locaties te voorzien van inpandige rookruimtes. Goed gebouwd, zonder overlast voor niet-rokers. Het is vanuit het oogpunt van veiligheid en openbare orde onmogelijk en onverantwoordelijk rokers buiten op de openbare weg te laten roken. De doelstelling en opdracht van een goede organisator is om bezoekers snel veilig binnen te krijgen en te houden. Het is simpelweg onmogelijk en onveilig als bijvoorbeeld op de ArenA Boulevard voor de zalen AFAS Live en Ziggo Dome steeds duizenden mensen in- en uit moeten lopen om te gaan roken.

Voor de volledige evenementenbranche is het van het grootste belang dat er spoedig duidelijkheid wordt verschaft over het al dan niet mogen gebruiken van rookruimtes. De VVEM en VNPF hopen met het schrijven de dialoog te openen. De beslissing tot het wel of niet instellen van cassatieberoep is aan de Staat. De VVEM en VNPF moedigen staatssecretaris Blokhuis aan om de Staat te adviseren in cassatie te gaan.

bron: VVEM

LID WORDEN