NIEUWS

11-01-2021

Evenementenmodule voor evenementenbranche (TVL)

Ondernemers in de evenementenbranche komen in het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 in aanmerking voor de evenementenmodule. Deze bedraagt 33,3% van de TVL-subsidie van juni tot en met september 2020. Zij ontvangen minimaal € 750 en maximaal € 16.650.

 

Voor wie?

Als u voor TVL Q4 2020 in aanmerking komt, kunt u geen gebruikmaken van de evenementenmodule.

 

Ondernemers moeten voor de evenementenmodule aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister.
  • U verdiende in het 2e en 3e kwartaal van 2019 minimaal 50% van uw omzet aan publieke evenementen in die periode. Hoe u dit kunt laten zien, wordt nog verder uitgewerkt.
  • U heeft in het 2e en 3e kwartaal van 2019 publieke evenementen georganiseerd, producten of diensten geleverd aan publieke evenementen of locaties voor publieke evenementen beschikbaar gesteld. U kunt dit laten zien. Denk aan vergunningen, facturen, verklaringen van organisatie, locatiehuur, bewijs van levering, opbrengst van kaartverkoop en/of een verklaring van een boekhouder.
  • De georganiseerde, verplaatsbare evenementen waren publiekelijk toegankelijk, eventueel via kaartverkoop. Bij het evenement was een verzameling van mensen aanwezig die zich binnen een tijdvak op een locatie of terrein hebben bewogen. Denk aan kermissen, sportevenementen, festivals, publiekelijk toegankelijke congressen en beurzen.
  • Besloten bedrijfsevenementen, productlanceringen, bruiloften of familiefeesten komen niet in aanmerking voor de evenementenmodule.
  • U heeft in juni tot en met september 2020 TVL aangevraagd en gekregen.
  • U komt in het 4e kwartaal van 2020 en/of in het 1e kwartaal van 2021 niet in aanmerking voor TVL. Dat komt door een lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019 en/of het 1e kwartaal van 2020, waardoor de drempel van € 3.000 vaste lasten niet wordt gehaald.
  • Uw onderneming is niet failliet en heeft geen uitstel (surseance) van betaling aangevraagd.
  •  

Hoe vraagt u de evenementenmodule aan?

U kunt waarschijnlijk in het 1e kwartaal van 2021 voor beide kwartalen apart een aanvraag indienen. Over de aanvraagprocedure volgt binnenkort meer informatie.

Hoe berekenen we de evenementenmodule?

Als u aan de voorwaarden van de evenementenmodule voldoet, ontvangt u 33,3% van de TVL van juni tot en met september 2020. U ontvangt minimaal € 750 en maximaal € 16.650.

Bekijk uw subsidie van juni tot en met september 2020

 

Rekenvoorbeeld

Evenementenbureau F maakt normaal in de zomer € 100.000 omzet door evenementen en kon door corona sinds maart geen enkel evenement organiseren. Het omzetverlies is 100%.

Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 25% van de omzet.

Evenementenbureau F ontving in de zomer € 12.500 TVL-subsidie (€ 100.000 x 100% x 25% x 50% = € 12.500).

In de herfst van 2019 waren weinig evenementen. Met een referentieomzet van € 10.000 in het 4kwartaal van 2019 haalt het bureau de vaste lasten drempel van € 3.000 niet en komt het niet in aanmerking voor TVL Q4 2020 (vaste lasten TVL Q4 2020: € 10.000 x 100% x 25% = € 2.500).

Evenementenbureau F voldoet wel aan alle voorwaarden van de evenementenmodule en ontvangt voor het 4e kwartaal van 2020 33,3% van de TVL-subsidie in de zomer. Dat is € 4.163 (€ 12.500 x 33,3%). Het voorschot bedraagt € 3.330 (80%).

 

Bron: RVO

 

LID WORDEN