NIEUWS

26-02-2016

Extra subsidie toegekend aan De Lieve Vrouw

Na een evaluatie van het plan van aanpak heeft het college van burgemeester en wethouders in Amersfoort besloten 66,000 euro extra subsidie uit te keren aan De Lieve Vrouw.

Volgens de gemeente heeft De Lieve Vrouw voldoende maatregelen getroffen om het toezicht op de financiën en administratie te verbeteren. Het plan voor de samenwerking tussen De Lieve Vrouw en de Flint vergt echter meer tijd, wat begrijpelijk is volgens het college van B en W. Men werkt momenteel aan de uitwerking van een horecaplan. Er zal binnen twee maanden meer duidelijkheid worden gegeven.

In 2015 kwam het theater in de problemen. Om een tekort van 150,000 euro op te vangen en een buffer op te bouwen werd een subsidie van 250,000 euro aangevraagd.

Op 1 maart treedt de nieuwe directeur van De Lieve Vrouw, Friederike Weisner, aan. Zij werkte eerder voor het Utrechtse filmtheater ’t Hoogt en zal nu als interim-directeur Vigga Labordus opvolgen.

Bron: Algemeen Dagblad

LID WORDEN