NIEUWS

06-02-2019

Fair Practice code 2.0 online

De nieuwste versie van de Fair Practice Code is tegelijk met een nieuwe website en online quickscan gepubliceerd. De website biedt de mogelijkheid om een quickscan te doen, waarmee werkenden en opdrachtgevers in tien stappen kunnen testen in hoeverre zij aan de Fair Pratice Code voldoen.

Gepresenteerd op Werkconferentie Arbeidsmarktagenda
Tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda op 21 januari jl. in Utrecht is de Fair Practice Code 2.0 gepresenteerd. Tegelijkertijd ging de nieuwe website www.fairpracticecode.nl online.

Wat is de Fair Practice Code?
De Fair Practice Code is een document waarin vijf waarden staan beschreven. Deze dienen als basis voor het voeren van een gesprek over werkgever- en nemerschap en opdrachtgever en -nemerschap. Dit gesprek vindt al op sectorniveau plaats maar het moet makers en mogelijk makers ook op individueel niveau handvatten bieden. Het opstellen van de FPC is een van de agendapunten (1.3) van de Arbeidsmarktagenda (zie hieronder). In het najaar van 2017 is een eerste versie gepubliceerd. Op basis van reacties hierop is de code op enkele punten aangepast.

Mogelijke gevolgen van de Fair Practice Code?
Er bestaan veel misverstanden over de code. Zo staat er bijvoorbeeld niet in dat er minimumgages voor artiesten moeten komen. Wel spoort het aan na te denken en te spreken over onder andere de beloning artiesten maar ook van zij die de optredens mogelijk maken. Is het normaal dat muzikanten voor een showcase-festival soms niet betaald krijgen? Kun je spreken van verdringing van arbeidsplaatsen als werk bij podia en festivals door vrijwilligers wordt gedaan? Is het goed dat rondlopende bierverkopers op een festival bij stukloon worden betaald? Het beantwoorden van deze vragen is niet eenvoudig, maar dat betekent niet dat we de vragen moeten negeren. Inmiddels hebben verschillende gemeenten en ook de minister van OCW aangegeven dat ze de FPC als voorwaarde willen stellen bij toekomstige subsidietoekenning. Hoe dat precies in z’n werk moet gaan, is niet duidelijk.

Wat is de Arbeidsmarktagenda Culturele & Creatieve sector?
Het is een document waarin 25 actiepunten staan om o.a. de arbeidsmarktpositie van mensen werkend in de kunst- en cultuursector te verbeteren. Ook het uitwerken van de, meer bekende, Fair Practice Code is bijvoorbeeld één van de agendapunten.

Waarom deze arbeidsmarktagenda?
De Arbeidsmarktagenda is in 2017 opgesteld in een poging om als sector zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren voor problemen die zijn gesignaleerd in twee belangrijke rapporten. Dit zijn Verkenning arbeidsmarkt culturele sector uit januari 2016 en Passie gewaardeerd uit april 2017; beiden van de SER en de Raad voor Cultuur.

Bron: Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)

LID WORDEN