NIEUWS

07-04-2016

Festivals in nieuw samenwerkingsverband

De Verenigde Podiumkunstenfestivals. Zo heet het nieuwe samenwerkingsverband tussen ruim dertig Nederlandse festivals. Het is een voortzetting van het gezamenlijke festivalmanifest ‘Leve de Festivals’, dat een jaar terug aan minister Bussemaker, de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten werd toegestuurd.

Destijds bracht het pamflet de positie van podiumkunstenfestival onder de aandacht en leidde tot een incidentele verhoging van het festivalbudget van het Fonds Podiumkunsten met 2,5 mln. euro in 2016, een voorstel geïnitieerd door de Tweede Kamer.

 ‘Er moet echter nog heel veel gebeuren, ook in de lobby voor de komende vier jaar’, zegt coördinator Mark Hospers. In het kunstenplan 2017-2020 is er minimaal 2,5 miljoen euro extra voor festivals nodig, benadrukt hij. ‘De positie van festivals is nog onverminderd fragiel, de (financiële) waardering schiet tekort en er is soms weinig begrip voor het belang van festivals voor de lokale, nationale en internationale infrastructuur. Festivals worden echter steeds relevanter, ook buiten de festivalperiode, onder andere doordat zij sinds de bezuinigingen productietaken hebben overgenomen.’

Het doel van het samenwerkingsverband is om als één aanspreekpunt te fungeren en zo de positie van festivals in de culturele infrastructuur te verankeren. Daarbij willen de deelnemende festivals een gezamenlijke meerjarenagenda opstellen en onderlinge kennisdeling makkelijker maken.

Bron: Theaterkrant.

LID WORDEN