NIEUWS

19-10-2020

Fieldlab in gesprek met ministeries over aanpak sneltesten

In gesprek met vier Ministeries

Op 7 oktober j.l. heeft Fieldlab Evenementen namens de evenementensector gesproken met staatssecretaris Keijzer en de ministers Van Engelshoven, Van Ark en Grapperhaus over het veilig en verantwoord organiseren van evenementen met meer bezoekerscapaciteit.

Een belangrijk onderdeel van het besproken voorstel, is het uitvoeren van een aantal Pilot Events. Met de bewindspersonen is afgesproken om de aanpak voor deze pilots voor te leggen aan het RIVM.

Fieldlab Evenementen heeft in de afgelopen periode gewerkt aan een onderzoeksvoorstel, dat met de genoemde bewindslieden is besproken. Naar aanleiding van de feedback zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd en het uiteindelijke plan wordt vandaag verzonden naar het RIVM. Het RIVM komt op basis van dit plan tot een advies, dat moet leiden tot een kabinetsbesluit. Binnen enkele weken vindt wederom een bestuurlijk overleg met de bewindslieden plaats.

 

Sneltestprogramma

Fieldlab wordt onderdeel van het sneltestprogramma van VWS. Dat is een andere uitkomst van het overleg met de overheid. Fieldlab kan zodoende input op dit gebied inbrengen en gevalideerde testen kunnen worden gebruikt in het Fieldlab-programma. Hiermee worden inzichten verkregen waardoor de sector de mogelijkheid krijgt de sneltest te implementeren in de organisatie van evenementen.

Namens Fieldlab sluit Ronny Hooch Antink aan bij het sneltestprogramma. Fieldlab gaat op zoek naar antwoorden op een aantal vragen:

  • welke sneltests worden gevalideerd?
  • kunnen de logistieke parameters van deze gevalideerde testen toegepast worden op evenementen?
  • kunnen we als sector eventueel sneltesten toevoegen aan het programma?
  • kan de sector mee in de inkoop van sneltesten, zodat er geen concurrentiepositie ontstaat?
  • op welke wijze kan de uitslag van een sneltest gekoppeld worden aan een toegangsbewijs of onderdeel van de toegang tot een event?

Bovendien gaat de sector op basis hiervan protocollen ontwikkelen voor de toepasbaarheid van sneltesten, inclusief de daarbij behorende kosten/baten analyse. Fieldlab heeft een aanvullende rol op de taskforce en kan onder meer expertise leveren op het gebied van logistiek en veiligheid.

 

Evenementtypes

Fieldlab Evenementen heeft vier types events gedefinieerd:

  1. Binnen passief: bezoekers zijn rustig, beheerst en/of zakelijk. Bezoekers hebben een toegewezen (of vrije) zitplaats. Voorbeelden: zakelijke bijeenkomst, congres, theater, musical, circus, bioscoop en klassiek concert.
  2. Binnen actief: bezoekers zijn enthousiast en uiten zich mogelijk door te juichen of te zingen. Bezoekers hebben een toegewezen zitplaats en/of staan. Voorbeelden: concert en een indoor sportwedstrijd.
  3. Buiten actief: bezoekers zijn enthousiast, gezellig en uitbundig. Bezoekers hebben een toegewezen zitplaats en/of staan. Voorbeelden: concert en een outdoor voetbalwedstrijd.
  4. Buiten actief festival: bezoekers zijn enthousiast, gezellig en uitbundig en uiten dat door te dansen, lachen en praten. Bezoekers staan, lopen rond en hergroeperen op verschillende plekken. Voorbeelden: festival.

Voor elk type evenement wordt gewerkt aan meerder pilot events. Fieldlab treedt daarbij nadrukkelijk niet op als organisator, maar faciliteert de pilot events. Er wordt aangesloten op een bestaand evenement. De locatie wordt gekozen in overleg met de Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform en moet aansluiten op het onderzoeksvoorstel, zodat dit de gehele evenementenbranche ten goede komt.

Lees hier meer.

 

 

LID WORDEN