NIEUWS

11-10-2017

Fusie Nationale Hoorstichting en VeiligheidNL

Met ingang van 1 januari 2018 gaan de Nationale Hoorstichting en VeiligheidNL samen verder. De Hoorstichting wordt ingebed in VeiligheidNL. Met de fusie wordt de slagkracht en effectiviteit van de inspanningen voor de preventie van gehoorschade vergroot en wordt gepoogd een stevigere basis voor continuïteit te creëeren.

“Door de fusie is de preventie van gehoorschade en daarmee letselpreventie in Nederland nu beter gediend,” aldus Jacques Francoys, bestuursvoorzitter van de Nationale Hoorstichting. De focus zal na de fusie allereerst liggen op het uitbouwen van de kennisbasis over de preventie van gehoorschade en het uitbreiden en versterken van het netwerk van experts en samenwerkingspartners. Vanuit die basis wordt gewerkt aan voorlichting, bewustwording en een veilige omgeving.

Bron: Nationale Hoorstichting

LID WORDEN