NIEUWS

14-03-2016

Fusie poppodium W2 en de Willem II fabriek

Vanaf januari 2017 zullen poppodium W2 en de Willem II Fabriek in Den Bosch verder gaan als één organisatie. Henri Broeren is interim directeur van beide instellingen en zegt op deze manier de instellingen minder kwetsbaar te maken door de kleinschalige kunsten in Den Bosch een stevig platform te geven. Door het schaalvoordeel van een grotere organisatie kunnen ze een professionaliseringsslag maken en financieel sterker worden.

Na de verbouwing van W2 Poppodium kwam het de organisatie al snel in de problemen en kampt het inmiddels met een tekort van zo’n 50,000 euro. Broeren werd als interim aangenomen om de financiën op orde te brengen. "Dat gaat de goede kant op, ik verwacht dat je dat eind dit jaar in de cijfers ziet en volgend jaar kan concluderen dat het weer gezond is”, albus Broeren.

Besparen op efficiency en administratie
De organisaties zitten al bij elkaar onder één dak. Nu is het zaak de twee werelden samen te brengen. "Er werken ongeveer honderd beeldende kunstenaars, architecten en vormgevers in de fabriek, er zit ook nog een harmonie in en verder is een derde deel nu het poppodium", legt Broeren uit. "Dat willen we onder één noemer en organisatie brengen, zodat je efficiency kunt behalen, kunt besparen op de administratie bijvoorbeeld en elkaar kunt verbreden en verdiepen. Verder wordt de schaal echt vergroot, waardoor je minder gevoelig bent voor bezuinigingen en dergelijke." De gemeente Den Bosch stemde in met het plan. "Tot 1 juli 2016 ben ik aangesteld met de opdracht om de organisaties klaar te maken voor de samenwerking en te kijken wat we samen al kunnen ontwikkelen."

Broeren is meteen met het herzien van de entree begonnen. "Door de W2 foyer samen te voegen met de expositieruimte erachter maken we één grote ontvangstruimte, waar al dat publiek en die kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten en waar een werkruimte en horeca is. We zitten nu middenin dat proces. Ik zie dat er veel energie ontstaat om daaraan bij te dragen. Verder is het interessant dat je verschillende publieksgroepen als vanzelfsprekend mengt. Het hoofddoel is inhoudelijk sterker worden, dat mensen gaan samenwerken en dwarsverbanden tussen kunstdisciplines ontstaan. De kern zit in de inhoud. Dat is de grote kracht van zo'n geheel."

Café als kleine zaal

De capaciteti van de popzaal blijft gelijk, maar door het W2 Café in te zetten als ‘kleine zaal’ zal toch meer ruimte ontstaan voor onder andere gezamenlijke programmering. “We organiseren nu al gezamenlijke festivals in het hele gebouw of met andere partners in W2 Poppodium, zoals het FAQ Festival dat van 7 tot en met 9 april plaatsvindt in samenwerking met Willem II Fabriek, WOT en W2N8. Zo bouwen we samenwerkingsverbanden met andere organisaties op. Dat bevrucht elkaar en daar is subsidiegeld voor. Het poppodium wordt daar nu veel meer bij betrokken."

Hoewel alle betrokken partijen de intentie tot fuseren hebben uitgesproken, kan er in de 'onderzoekstijd' nog zand in de raderen komen. De komende twee maanden moeten de verschillende besturen het proces beoordelen, kijken of de organisaties er sterker van worden en dan een besluit nemen. De geplande administratieve fusie is op 1 januari 2017. Tot die tijd kunnen de organisaties volgens Broeren vast naar elkaar toe groeien. 

Bron: Entertainment Business

LID WORDEN