NIEUWS

06-04-2016

Geen fusie Schouwburg Hengelo en Wilminktheater?

In Eindrapport Hengelo, van Stichting Schouwburg Hengelo, wordt een fusie met het Wilminktheater in Enschede als niet wenselijk beschouwd. Dat blijk uit het onlangs vrijgegeven rapport. 

'Dan is er één bestuur, Stichting of NV, en zijn er goede afspraken tussen beide theaters gemaakt en zijn beide organisaties geïntegreerd. In dat geval is er uiteraard geen sprake meer van concurrentie. Ook zullen de laatste dubbelingen uit het programma worden gehaald. Maar zoals betoogd, leidt dit niet tot lagere kosten of meer opbrengsten, maar moet gewaakt worden voor verlies aan publiek en dus verlies aan inkomsten,' is te lezen in het rapport.

Ook wordt geschreven: 'Er is een aanzienlijke disbalans tussen de door beide theaters ontvangen subsidies en in te brengen middelen. Tenzij de gemeente Hengelo bereid is het subsidieniveau per inwoner op te hogen naar dat van het Wilminktheater én een oplossing te zoeken voor de achterstand aan reserveringen voor vervangingsinvesteringen, ontbreekt een basis voor fusie.'

Ook op het gebied van huisvesting zijn er weinig overeenkomsten. Het Wilminktheater huurt de panden, terwijl Enschede zorg draagt voor groot onderhoud en investeringen. Het Rabotheater is zelf eigenaar van het pand en moet deze zaken zeld bekostigen.

Inhoudelijk, als het gaat om programmering en marketing, kon bovendien geen meerwaarde worden vastgesteld. Door een fusie zou de schaalgrootte van een fusieorganisatie een nadelig effect hebben op de kostenbeheersing van het theater in Hengelo. Ook bestaat er risico tot er negatieve effecten ten opzichte van de lokale binding en de zeggenschap van de Hengelose gemeenteraad.

Advies
Stichting Schouwburg Hengelo adviseert de colleges van Enschede en Hengelo 'om aan de besturen van het Wilminktheater en het Rabotheater te vragen om de samenwerking op het gebied van marketing te intensiveren'. Daarbij adviseert de stichting het college van B en W van Hengelo om de bezuiniging van 50 mille 'te heroverwegen'.

Bron: Tubantia

LID WORDEN