NIEUWS

02-03-2021

Generieke steunmaatregelen is voor 65% van de Freelance Event Professionals niet toegankelijk

VVFE hebben in januari 2021 voor de tweede keer een enquête uitgeschreven onder hun 522 leden. Ditmaal met een respons van 47%, wederom een zeer bruikbaar resultaat.

Deze enquête is gemaakt om een beeld te krijgen van de Freelance Event Professional na tien maanden corona crisis.

Ze kunnen naar aanleiding van deze enquête concluderen dat de Freelance Event professional niet verwacht zijn werkzaamheden binnen de sector op te kunnen pakken in 2021. Daarentegen is de Freelance Event professional een stuk positiever over 2022.

De generieke steunmaatregelen zijn voor 65% van de achterban niet toegankelijk.

46% Procent van de ondervraagden is begonnen met bij of omscholing. Hieruit blijkt dat de Freelance Event professional niet stil wil blijven zitten. Uit de cijfers blijkt ook dat de behaalde omzet uit 2020 merendeels behaald is uit andere werkzaamheden, buiten de cultuur- en evenementensector.

De prognose voor de behaalde omzet voor 2021 is iets positiever dan voor 2020 maar nog steeds slechts 60% van 2019. Deze omzet verwacht men voor een groot gedeelte buiten de sector te behalen.

Om ervoor te zorgen dat er geen volledige leegloop aan kennis en knowhow van de sector plaatsvindt, zal gekeken moeten worden hoe de Freelance Event professional ondersteund kan worden om niet blijvend uit de cultuur- en evenementensector te verdwijnen.

LID WORDEN