NIEUWS

27-09-2021

Gezamenlijk advies van de Podiumkunsten Alliantie

Bij voorkeur wordt exclusief gewerkt met medewerkers die gevaccineerd zijn, een herstelbewijs hebben of recent negatief getest zijn. Werkgevers mogen hun medewerkers vragen of zij beschikken over een dergelijk bewijs maar personeel hoeft daarop niet te antwoorden. Deze beperking maakt dat niet in alle gevallen mogelijk is zekerheid te geven of een crew volledig beschermd is. Podia en producenten kunnen derhalve van elkaar niet verlangen te verklaren dat hun crew volledig is gevaccineerd, of beschikt over een herstelbewijs dan wel een recente negatieve test. Dit mag ook niet wederzijds gecontroleerd worden, op basis van de bestaande wet en regelgeving.


Hoewel dit nogal haaks lijkt te staan op de verplichting van podia om het publiek aan een coronacheck te onderwerpen, is dit wel de stand van zaken op basis van de bestaande wet en regelgeving. Het advies van de alliantie aan de podia en producenten is daarom:

  • De eigen medewerkers die bij een voorstelling betrokken zijn te vragen kenbaar te maken of zij gevaccineerd, recent hersteld zijn, dan wel bereid zijn een coronatest te ondergaan.
  • Met de medewerkers die dit niet kenbaar wensen te maken, of die kenbaar maken niet gevaccineerd te zijn over een herstelbewijs te beschikken en bereid zijn een test te ondergaan, in gesprek te gaan over de te nemen maatregelen om het risico op infectie te beperken.
  • Elkaar als werkgevers te vertrouwen dat deze regels worden nageleefd en niet van elkaar te verlangen hier een schriftelijke verklaring over af te geven. Op deze manier zouden we enkel de problemen naar elkaar verschuiven en dat biedt geen basis om succesvol samen te werken.

 

Voor meer informatie over het rechten en plichten van werkgevers in deze zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/mag-ik-een-werknemer-verplichten-zich-te-laten-vaccineren

LID WORDEN