NIEUWS

04-05-2020

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

De Tozo is nu ook deels opengesteld voor grensondernemers. Voorheen konden zij geen enkele aanspraak maken op de regeling, nu onder voorwaarden wel. Vanaf 8 mei kunnen zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land, als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling. Zij kunnen terecht bij terecht bij hun woongemeente. Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf zijn zij aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. En komen dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet.

Vanaf 18 mei kunnen zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn, in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland. Voor deze zelfstandigen, die geen woonplaats hebben in Nederland, wordt nog bepaald in welke gemeente(n) zij hun aanvraag kunnen doen.

Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente, dit is een onderdeel van de Tozo. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost. Zij kunnen vanaf 8 mei bij hun woongemeente terecht.

Lees hier de Kamerbrief uitbreiding doelgroep Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Bron: PZO

LID WORDEN