NIEUWS

14-04-2017

Henk Kroon nieuwe voorzitter VPT

In de Algemene Leden vergadering van donderdag 13 april j.l. is Henk Kroon verkozen als nieuwe voorzitter van de vereniging. Kroon werd door de overige bestuursleden voorgedragen en in de ALV bij acclamatie gekozen. De vacature van voorzitter ontstond op 13 februari toen tijdens de vorige ledenvergadering voorzitter Gerda Kroeze-Knol aftrad. Henk Kroon is sinds september 2015 bestuurslid van de VPT en is hoofd techniek van TivoliVredenburg.

Verder werd ingestemd met de begroting 2017.

Zie hier voor de vergaderstukken en de voordracht voorzitter VPT.

LID WORDEN