NIEUWS

12-01-2021

Henk van der Geest Fonds

Henk van der Geest (1952-2019) was een lichtontwerper die zich hard maakte voor de ontwikkeling van het vak lichtontwerpen als artistieke discipline. Hij werkte voor (muziek)theater en dans, musea, architectuur en openbare ruimte. In 2020 is het Henk van der Geest Lichtontwerpen Fonds opgericht. Met dit fonds wordt zijn missie om ontwerpers en creatieve makers te stimuleren in hun artistieke ontwikkeling en visie op het vak lichtontwerpen.

Aankomende of gevestigde ontwerpers, (podium)kunstenaars, museum- en theaterbelichters en (interieur)architecten kunnen bij het Henk van der Geest Lichtontwerpen Fonds een aanvraag indienen voor een beurs voor coaching, begeleiding of bijscholing in binnen- en buitenland, of voor een kleinschalig onderzoeksproject. Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 februari tot 1 april 2022.

Meer informatie is te vinden op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds: https://www.cultuurfonds.nl/fonds/henk-van-der-geest-lichtontwerpen-fonds

LID WORDEN