NIEUWS

15-12-2020

Henk van der Geest Lichtontwerpen Fonds

1 januari 2021 gaat bij Prins Bernhard Cultuurfonds de Henk van der Geest Lichtontwerpen Fonds van start. Het fonds beoogt ontwerpers, belichters en creatieve makers te stimuleren in hun artistieke ontwikkeling en visie op het vak.

Lichtontwerpen
Licht is overal. Het is meestal onbewust aanwezig, en tegelijkertijd bepalend voor de ervaring of beleving ter plaatse. Lichtontwerpen is vormgeven met licht in een omgeving of theatrale context. Het is tevens het vak om mensen, objecten, ruimtes of gebouwen naar wens zichtbaar te maken of
tot hun recht te laten komen. Een lichtontwerp is een integraal onderdeel van een geheel. In een goed ontwerpproces staan de inhoudelijke analyse en (artistieke) uitwerking centraal, en wordt het lichtplan vanuit creativiteit -niet vanuit techniek- ontwikkeld. Daarbij speelt integratie van de aspecten van licht een essentiële rol: intensiteit, richting, kleur, warmte, kleurweergave, aard en kwantiteit van armaturen, aanwezigheid van daglicht, en de uitwerking daarvan op materialen, achtergronden, omgeving en schaal.


Uitgangspunt en doel fonds
Henk van der Geest (1952-2019) was een lichtontwerper die zich hard maakte voor de ontwikkeling van het vak lichtontwerpen als artistieke discipline. Hij richtte het Instituut Lichtontwerpen (iLo) op. Zijn credo, ook voor het fonds, is dat niet de techniek maar de artistieke en/of inhoudelijke visie uitgangspunt is voor lichtplannen of belichting van (muziek)theatervoorstellingen en concerten, tentoonstellingen en exposities, gebouwen en (openbare) ruimtes. Het fonds beoogt ontwerpers, belichters en creatieve makers te stimuleren in hun artistieke ontwikkeling en visie op het vak.


Doelgroep en bereik
Aankomend of gevestigde ontwerpers, kunstenaars, (interieur)architecten en museumbelichters kunnen een aanvraag indienen via het Prins Bernhard Cultuurfonds voor kleine onderzoeksprojecten of een beurs voor coaching, stagebegeleiding of bijscholing op het gebied van lichtontwerpen, in binnen- en buitenland.


Lichttechniek
Toepassing van technische middelen maakt onlosmakelijk onderdeel uit van licht ontwerpen. De aanvrager wordt verondersteld basiskennis van, en basiservaring met licht en lichttechniek te hebben, en indien van toepassing met 3D. Wel kan verdere lichttechnische ontwikkeling integraal  onderdeel uitmaken van een artistiek/inhoudelijk traject.


Uitsluitingen
Het fonds is niet bedoeld voor financiering van een regulier lichtontwerp of het maken van lichtkunst, het ontwerpen van lampen en armaturen, scholing in lichttechniek of driedimensionaal ontwerpen, en (organisatie van) lichtfestivals.


Aanvragen
Aanvragen kunnen jaarlijks eenmalig worden ingediend tussen 1 februari en 1 april. Het beschikbare budget bedraagt € 15.000,- per jaar, voor naar verwachting twee tot vijf aanvragers. Voordat je een aanvraag indient moet je contact opnemen met Hans van Straten of Janneke van Asperen via
info@cultuurfonds.nl vanwege aanpassingen voor het HGLO-fonds op de bestaande regelingen. De algemene richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) zijn wel van toepassing.


Ingediend moeten worden:

  • Onderzoeks/projectplan met artistiek-inhoudelijke visie & onderbouwing gevraagde bijdrage
  • Informatie over de beoogde opleiding/stage/coach (indien van toepassing)
  • Begroting en dekkingsplan
  • CV (waaruit basiskennis en ervaring blijkt met licht en lichttechniek)
  • Beelddocumentatie

Het HGLO-fonds staat vanaf januari op de PBC-website, maar contact kan nu al plaatsvinden.

LID WORDEN