NIEUWS

08-11-2018

Henk van der Geest organiseert opnieuw een ‘LightSpot’ op PQ

De artistieke leiding van de PQ’19 heeft Henk van der Geest gevraagd opnieuw een ‘LightSpot’ te organiseren naar analogie van de eerste editie in 2015. ‘LightSpot’ is bedoeld om mensen die met licht bezig zijn gelegenheid te bieden om elkaar te ontmoeten. Dat wordt gedaan door een programma te maken dat zich richt op aspecten van het vak in alle vormen en verschillen zoals er wereldwijd tegen het vak wordt aangekeken. 

De vorige keer was ‘LightSpot’ een initiatief dat voortkwam uit de samenwerking tussen iLo en organisaties in Tsjechië en Slowakije om in elkaars keuken te kijken en van elkaar te leren, vooral op praktisch niveau. ‘LightSpot’ werd gezien als de afsluiting van de twee-jarige serie bezoeken over en weer die door de EU gefaciliteerd is. 

We verwachten dit jaar heel veel belangstelling omdat ‘LightSpot’ samen met ‘SoundKitchen’ georganiseerd wordt naast het 36Q multimedia programma van de PQ. Natuurlijk is iLo ook weer onderdeel van de activiteiten die binnen dit programma georganiseerd worden.

Bron: Instituut Lichtontwerpen

LID WORDEN