NIEUWS

06-02-2017

Herinnering Algemene Ledenvergadering 13 februari

Geacht VPT-lid,

De vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van de VPT op maandag 13 februari staan online en zijn te downloaden van onze website. Zie hier voor het ALV-boekje en het programma.

Tijdens deze ALV zullen er bestuursverkiezingen plaatsvinden. Op deze pagina kunt u het aftreedschema van het bestuur downloaden. Bestuursleden Gerda Kroeze-Knol (voorzitter) en Gerbrand Borgdorff (secretaris) stellen zich herkiesbaar voor een tweede termijn. Er zijn drie kandidaten beschikbaar voor een eerste termijn: Bob Ages, Maaike Westinga en Antoinette Wijffels. Op deze pagina kunt u de motivatie van, en achtergrondinformatie over de kandidaten downloaden.

Het bestuur van de VPT heeft een Werkgroep 2020 ingesteld, die een visie ontwikkelt op en advies uitbrengt over ‘de VPT van de toekomst’. Na het formele deel van de Ledenvergadering krijgt de Werkgroep 2020 het woord en gaat interactief met de aanwezigen aan de slag.

Indien u niet in de gelegenheid bent naar de vergadering te komen kunt u een VPT-lid machtigen. Eén VPT-lid kan maximaal twee machtigingen inbrengen. Machtigingen dienen schriftelijk en ondertekend (ondertekening mag digitaal) te worden aangeleverd. Het VPT-lid dat gemachtigd is, dient de machtigingen voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter in te leveren.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats bij het Grafisch Lyceum Rotterdam. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven voor deze bijeenkomst, dan kunt u dat doen via secretariaat@vpt.nl. Deelname is kosteloos maar we vragen u zich wel aan te melden.

Graag tot maandag 13 februari in Rotterdam!

 

LID WORDEN