NIEUWS

05-05-2021

Het OMT adviseert dat Type III evenementen kunnen doorgaan bij stap 2

Het Outbreak Management Team  (OMT) heeft via het Projectteam Fieldlab Evenementenindustrie de onderzoeksresultaten van de drie praktijktesten voor Evenement type 3 (buiten, geplaceerd) ontvangen. Zij omarmen de door Fieldlab voorgestelde voorwaarden om de Type III evenementen, vanaf doorvoering van Stap 2 van het openingsplan, te laten doorgaan met een bezetting van 75% van de capaciteit. Onder de juiste set aan maatregelen, kan ook bij hoge prevalentie van SARS-CoV-2 deze evenemnten plaats vinden, waarbij de generieke maatregelen, in het bijzonder de 1,5m afstand, op locatie vervangen worden door de volgende voorwaarden:

 

  • Sneltest op een decentrale plaats, dicht bij huis;
  • Sneltest op maximaal 24 uur van het einde van het evenement;
  • Gebruikmaking van een app of anderszins toegangscontrole op een negatief testresultaat;
  • Bezetting van de locatie met 50-75% van de capaciteit en daarmee het loslaten van de 1,5 meter maatregel uit het regulier kader RIVM binnen de evenementlocatie;

Specifiek voor voetbalstadions:

  • Business Seats bezetting kan op gelijke basis als reguliere tribunevakken, de Business Club (het indoor gedeelte waar de zakelijke bezoekers verblijven) kan met een maximale capaciteit. Door de natuurlijke scheiding kunnen zgn. skyboxen gebruikt worden op 50-75% van de bezetting (conform reguliere tribune).
  • Gebruikmaken van scheidingsmogelijkheden van groepen op basis van de capaciteit en het ontwerp van de locatie; 
  • Gebruik van een mond-neusmasker gedurende de bewegingsfase op locatie bij bezetting op 50%, continu gebruik van mond-neusmasker bij bezetting op 75%;
  • Actieve communicatie met de bezoekers, tbv delen van relevante informatie en wijzen op het naleven van deze maatregelen; 
  • Buiten de locaties blijft het generieke kader van kracht.

 

Het OMT adviseert om te wachten met tweede fase praktijktesten van de type IIIFieldlab-evenementen tot in ieder geval Stap 2 van het openingsplan is doorgevoerd. Naast bovengenoemde strikte voorwaarden adviseert het OMT om zowel medewerkers als deelnemers voorafgaand aan een evenement te testen (in de 24 uur voor einde van het evenement) en om binnen 4 uur voor aanvang bij alle medewerkers en deelnemers tevens een gezondheidscheck te verrichten (om er zeker van te zijn dat de deelnemers en medewerkers geen nieuwe klachten hebben ontwikkeld en ook niet in quarantaine zijn geplaatst als contact van een besmet persoon). Ook adviseert het OMT om 5 dagen na afloop van het evenement medewerkers en deelnemers een test te blijven aanbieden, zoals ook tijdens de praktijktesten is gedaan. Kinderen onder de 6 jaar zouden met toegangstest kindvriendelijke optie) ook moeten kunnen deelnemen aan Fieldlab-evenementen.

 

Daarnaast adviseert het OMT om bubbels zo klein mogelijk te houden omdat de bubbelgrootte bepaalt of alle personen geïnformeerd kunnen worden indien er een besmetting in de bubbel heeft plaatsgevonden. Uiteraard moeten er goede afspraken gemaakt worden met de GGD zodat bron- en contactonderzoek n.a.v. een besmetting snel en effectief kan worden uitgevoerd. Ten slotte benadrukt het OMT dat het belangrijk blijft dat bij deze evenementen placering plaatsvindt en dat er voldoende aandacht moet zijn voor een vloeiende in- & uitstroom van deelnemers. Het OMT adviseert om het indoorgedeelte/de Business club alleen als horeca-uitgiftepunt te gebruiken en niet als verblijfsruimte.

 

Als aan bovengenoemde voorwaarden voor Fieldlab type III-evenementen is voldaan, is de kans op besmetting klein tijdens deze geplaceerde evenementen in de buitenlucht met vooraf geteste deelnemers. Het OMT geeft daarom aan dat de regel: “contact met kwetsbaren te mijden gedurende de eerste 10 dagen na deelname aan een Fieldlab type III-evenement” bij dit type evenementen kan vervallen.

Ten slotte benadrukt het OMT dat bovengenoemde adviezen alleen van toepassing zijn op de Fieldlab type III-evenementen, en niet gelden voor de Testen voor Toegang-evenementen.

Bron: Rijksoverheid

LID WORDEN