NIEUWS

12-01-2021

Impact Brexit op de cultuursector

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie op 1 januari 2021 defintief verlaten. De brexit heeft zeker ook een impact op de cultuursector. Het vrij verkeer van personen en goederen waar we voorheen gebruik van konden maken is er sinds 1 januari 2021 niet meer.

Tourende bands, verkopers van muziekinstrumenten, musea die kunstwerken uitlenen aan Britse cultuurhuizen en cultuurwerkers die over de grenzen heen werken zullen vanaf nu rekening moeten houden met de specifieke context van de brexit.

Cultuurloket bespreekt uitvoerig in een artikel wat de gevolgen van de brexit  zijn toegepast op de culturele sector. Lees hier het artikel.

LID WORDEN