NIEUWS

27-11-2018

In Memoriam: Eric Alexander

In Memoriam: Eric Alexander (1932 - 2018)

In September 1998 startte de OISTAT, een internationale vereniging van decorontwerpers, theatertechnici en architecten, tijdens een bijeenkomst in Stockholm, een inventarisatie van historische theaters in de aangesloten landen. De bedoeling was dat elk land de gegevens zou aanleveren zoals die bekend zijn vanaf de 18e eeuw. Al spoedig bleek de Nederlandse leden van de Commission for History & Theory dat in Nederland nooit een dergelijk onderzoek had plaatsgevonden en dat er ook geen overzicht van de bedoelde theaters bestond. De ‘Werkgroep voor Historie & Theorie’ van de Nederlandse afdeling van OISTAT, waarvan Eric Alexander lid was, besloot toen zelf zo’n onderzoek te starten. Na een aantal jaren (!) van onderzoek bij o.a. het Architectuur Instituut, de T.H. in Delft, en in diverse provinciale en gemeentelijke archieven, dreigde de moed ons diep in de schoenen te zinken. Het was Eric die ons steeds weer opnieuw wist te enthousiasmeren en nieuwe instellingen en onvermoede archieven vond om ons einddoel te bereiken. Ook zijn grote kennis van de toneelgeschiedenis en toneellitteratuur was een onmisbare steun. 

Eindelijk, in 2006, kon het boek ‘Theaters in Nederland, sinds de 17e eeuw’, bij het toenmalige TIN gepubliceerd worden. 
Zonder zijn aimabele en consciëntieuze aanwezigheid was deze publicatie nooit tot stand gekomen. 

Wij zijn hem veel dank verschuldigd, en gedenken hem in vriendschap.
Menso Carpentier Alting
Anna de Haas  
Wiebe Hogendoorn  
Nico van der Krogt
Saskia de Leeuw
Bob Logger  
Susanna Peso
Nathalie Wevers
Gaby Wijers

LID WORDEN