NIEUWS

13-02-2018

In Memoriam: Hugo Johannes van Uum

Op 5 februari is Hugo Johannes van Uum overleden (1959-2018). Zijn afscheidsbijeenkomst was op zaterdag 10 februari in Schuilkerk de Hoop te Diemen. De crematie vond in besloten kring plaats.

Frans Huneker, technisch directeur van Nationale Opera & Ballet waar Hugo 33 jaar heeft gewerkt, gaf tijdens de afscheidsbijeenkomst op 10 februari 2018 een toespraak over Hugo. Daarin vertelt hij hoe Hugo in 33 jaar in theater-technisch Nederland onuitwisbare sporen en tastbare herinneringen heeft nagelaten waarmee wij nog jaren vooruit kunnen. Ook voor de Vereniging voor Podiumtechnologie heeft Hugo veel gedaan. De VPT deed nooit een tevergeefs beroep op Hugo, hij stond altijd klaar met een helpende hand om kennis te delen en innovatieve ontwikkelingen op te starten.

Hugo heeft door zijn enorme vakkennis en gedrevenheid een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit en functionaliteit van de theatertechnische installaties van Nationale Opera & Ballet. Niet alleen installaties, maar ook de ontwikkeling van theatertechnici, binnen en buiten de organisatie, hadden zijn aandacht. Het handboek voor Theaterbelichting ‘Tussen licht en donker’ is hier het sprekend voorbeeld van.

Hugo heeft  grote bijdragen geleverd aan de kwaliteit van de theatertechniek in Nationale Opera & Ballet, waarbij een fundament werd gelegd en uitgebouwd voor De Techniek van Nationale Opera & Ballet. In 2008 werd Hugo hoofd van de Toneel- en Belichtingsdienst en profileerde zich verder in de organisatie. Hugo was afdelingshoofd van de grootste afdeling van De Techniek, en verantwoordelijk voor het functioneren van het toneelgebied, het hart van het artistiek-technische spanningsveld bij opera- en balletproducties en voor al die andere plekken in het theater waar met decor, licht en video werd gewerkt. Door zijn transparantie, loyaliteit en gedrevenheid is hij uitgegroeid van een pur sang technicus tot een inspirerend leidinggevende. Hugo heeft hierbij altijd gezocht naar de juiste balans tussen proces en inhoud.

Directie en medewerkers van Nationale Opera & Ballet spreken de wens uit dat deze woorden van dankbaarheid over dit fijne mens troost en steun kunnen betekenen voor de naasten van Hugo van Uum.

Het bestuur en medewerkers van de VPT wensen de naaste familie, collega's en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Wij zijn Hugo zeer dankbaar voor zijn inzet voor ons vakgebied en voor wat hij voor de VPT betekend heeft.

Hier kunt u het condoleanceregister tekenen.

LID WORDEN