NIEUWS

14-12-2017

Instituut Lichtontwerpen (iLo) verder als platform

Het Instituut Lichtontwerpen (iLo) zal niet in de huidige vorm blijven opereren, maar zal in de toekomst doorgaan als platform.

Ingezonden bericht:

iLo heeft in haar 10 jarig bestaan veel succes gehad! Vanaf het prille begin bood iLo een twee-jarig coachingstraject voor zich ontwikkelende lichtontwerpers. Daarnaast organiseerde iLo een niet uitputtende reeks workshops, expertmeetings en andere activiteiten, die de deelnemers, maar ook de vele gasten hebben geïnspireerd en nieuwe inzichten hebben gegeven. Alle deelnemers van de coachingstrajecten hebben stuk voor stuk belangrijke stappen gemaakt in hun carrière.

Toekomst
De laatste jaren zijn de mogelijkheden tot verdieping in het vak lichtontwerpen toegenomen. Scenografieopleidingen bieden nu lichtspecialisatie aan tot op masterniveau. Een urgent deel van de reden van ons bestaan is daarmee verdwenen. De opleidingen vullen de lacune die bestond; er was immers geen opleiding voor lichtontwerpers. Nu nog steeds niet, maar tegenwoordig worden de studenten wel in staat gesteld om toneelbeelden louter uit licht vorm te geven en daarmee af te studeren.
Dat praktische academische exercities op lichtgebied een plaats moeten blijven vinden, betekent dat coaching van praktiserende ontwerpers in de toekomst ongetwijfeld noodzakelijk blijft. Evenals kennisontwikkeling en het professionele discours in het kader van ‘long life learning’.

Coaching-trajecten
Wegens de beperkingen in het verkrijgen van studiebeurzen voor  talentontwikkeling is de vraag naar persoonlijke coaching aan iLo helaas gestagneerd. Het twee-jarig traject was in de afgelopen jaren niet actief. Als alternatief organiseerden we 'light-trajecten': een betaalbaar kort coachingstraject. Helaas lukte het ons daarin niet steeds de diepgang te bereiken die we voor ogen hadden en die eerder ons niveau bepaalde. Het organiseren van ad hoc workshops zoals die onderdeel waren van de trajecten, heeft ook niet de continuïteit opgeleverd die nodig is voor het rendabel functioneren van de eigen accommodatie.

Daarom zien we ons genoodzaakt om onze vaste plek te verlaten, met pijn in het hart maar tegelijkertijd met een open blik naar de toekomst. In de praktijk betekent dit dat we op 1 jan 2018 vertrekken uit de Tolhuistuin. Individuele coaching of de korte 3 maanden light-trajecten bieden we dan niet meer aan. Het 1 op 4 Steve Kemp schaaltheater gaat terug naar zijn roots, naar Beo/Trekwerk in Weesp. Ook daar blijft het mogelijk het schaaltheater te gebruiken voor research, workshops en testopstellingen.
De mogelijkheid om workshops, expert meetings en excursies te initiëren en te organiseren blijft bestaan. We zullen voor die verschillende activiteiten de ruimte zoeken die daarvoor het meest geschikt is.

Kernteam
Rond iLo heeft zich een kernteam gevormd bestaande uit ondergetekenden Isabel Nielen en Henk van der Geest met Maarten Warmerdam, Floriaan Ganzevoort, Wijnand van der Horst en Bastiaan Schoof. Zij kunnen openbare activiteiten ontplooien en ondersteunen, maar dat kan ook vanuit input uit het veld, echter (voorlopig) zonder middelen of productie potentieel.

Het iLo zal vanaf 2018 dus functioneren als platform. Het kernteam van betrokkenen bezit de in de afgelopen jaren opgebouwde kennis en doorlopende professionele ervaring en kan deze op basis van concrete vragen ontsluiten.

Wij hopen dat iedereen die daar behoefte aan heeft de weg naar iLo blijft vinden, ook nu wij wat meer in de schaduw gaan staan. Daarbij is het van belang te weten dat deze groep lichtontwerpers bereid is om het vak voor en door professionals verder uit te blijven dragen.

Isabel Nielen, Henk van der Geest
Mede namens Wijnand van der Horst, Maarten Warmerdam, Floriaan Ganzevoort en Bastiaan Schoof.

LID WORDEN