NIEUWS

24-05-2016

Intensievere programmering groter publiek

Cijfers over 2015 van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) laten zien dat het aantal bezoeken per voorstelling in 2015 met 13% is gestegen ten opzicht van 2014. De gemiddelde zaalbezetting van een VSCD podium is gestegen van 69% in 2014 naar 72% in 2015. In totaal zijn er in 2015 10,4 miljoen bezoeken gebracht aan professionele podiumkunsten.

Bijzondere prestatie
De VSCD constateert dat de aangesloten theaters meer dan ooit in staat blijken om met minder subsidie toch meer voorstellingen te programmeren, een stijgend aantal bezoekers te trekken en de zaalbezetting te verhogen.

VSCD-directeur Hedwig Verhoeven: ‘’Theaters en concertgebouwen intensiveren en verbreden hun programmering. Daarnaast optimaliseren ze ook het gebruik van het pand. Steeds meer podia zijn letterlijk en figuurlijk meer dan ooit geopend. Bijvoorbeeld voor culturele activiteiten van lokale toneelgezelschappen, koren of fanfares of onderwijs op locatie. De theaters versterken zo hun sociaal culturele rol vergroten de samenwerking met derden, verlagen de drempel en bereiken een groter en diverser publiek. Dat alles verhoogt het maatschappelijk draagvlak en binding met de eigen omgeving. Een bijzondere prestatie van alle medewerkers ter plaatse, wetende dat podia al lange tijd getroffen worden door voortdurende bezuinigingen en achterwege blijvende indexering van de subsidie”.

In 2015 trok een VSCD-podium gemiddeld 88.501 bezoekers; in 2014 waren dat er 78.351. Het aantal geprogrammeerde voorstellingen en concerten is gestegen met bijna 7%, van 224 naar 239 voorstellingen per VSCD podium. In totaal zijn er 27.975 voorstellingen in 2015 bij VSCD-podia geprogrammeerd. 

Aanbod
Het is de taak van schouwburgen en concertgebouwen om een breed en divers aanbod van voorstellingen en concerten aan te bieden aan het publiek. Bij de VSCD-podia wordt van het totale aanbod 14% afgenomen van aanbieders die worden gefinancierd door de Rijksoverheid. 86% van de voorstellingen en concerten op de VSCD-podia wordt afgenomen van commerciële aanbieders. Het rijk gefinancierde aanbod is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Bekijk hier in de infographic alle cijfers en kengetallen.

Theater Analyse Systeem
Het Theater Analyse Systeem (TAS) is het online benchmarksysteem voor de leden van de VSCD. Theaters en concertgebouwen kunnen hun bedrijfsvoering onderling vergelijken en inzicht krijgen in het reilen en zeilen van de branche als geheel. Het responspercentage van TAS 2015 bedroeg 94%. Jaarlijks brengt de VSCD een algemene publicatie uit, met de totaalcijfers en cumulatieve kengetallen van de leden gebaseerd op de gegevens uit TAS.

Bron: Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)

LID WORDEN