NIEUWS

22-07-2021

Investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met drie regelingen milieuvriendelijke investeringen. Via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) kunnen ondernemers profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. De Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)  biedt ondernemers de mogelijkheid om 75 procent van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven. De Energie Investeringsaftrek (EIA) regeling levert gemiddeld 10 procent voordeel op.

Bijvoorbeeld ondernemers die hun pand gaan verduurzamen door middel van het plaatsen van ledverlichting. Bij investeringen die op de Energielijst (zie www.rvo.nl) staan geldt een aftrek van 45% (2019) van de investeringskosten.

Belangrijk om na te gaan is of er naast de Energie-investeringsaftrek (hierna: EIA) nog andere subsidies kunnen worden aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld bij de investering in een warmtepomp aan de orde zijn.

Voor de MIA, EIA en VAMIL geldt dat de aanvraag binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting bij het RVO binnen moet zijn. Dit is een harde termijn: bij overschrijding wordt de extra aftrekpost/afschrijfmogelijkheid dus helaas misgelopen! De MIA en EIA kunnen niet op dezelfde investering worden toegepast. Samenloop van de MIA/EIA en de KIA is wel mogelijk. Als het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen in het jaar van de investering, komt de MIA, EIA en KIA slechts in aanmerking voor het bedrag dat in het betreffende jaar is betaald. Het overige schuift door naar het volgende jaar. Als de investering waarvoor MIA, EIA of KIA is genoten binnen 4 jaar na het jaar van investeren weer wordt vervreemd wordt de aftrek deels teruggedraaid (desinvesteringsbijtelling). Als een bedrijfsmiddel hoofdzakelijk ter beschikking wordt gesteld aan derden is de KIA niet van toepassing. De EIA en de MIA kan niet worden toegepast als het bedrijfsmiddel hoofdzakelijk ter beschikking wordt gesteld aan buitenlandse partijen/personen.

LID WORDEN