NIEUWS

04-08-2020

Kaalslag bij verdeling subsidie Fonds Podiumkunsten

De grote cultuurinstellingen waar het Rijk veel belang aan hecht, zoals de orkesten en de grote theaterhuizen, krijgen subsidie uit de basisinfrastructuur (BIS). Wie daarbuiten valt, kan bij het Fonds Podiumkunsten subsidie aanvragen. Dat zijn over het algemeen de kleinschaliger en vernieuwende groepen, die opvallen door de artistieke signatuur van de makers.

Die subsidiepot is altijd te klein om alle aanvragen te honoreren. Maar de komende vier jaar zijn de problemen wel erg groot, omdat er 8,6 miljoen euro uit dit fonds is overgeheveld naar de BIS. Het fonds heeft nog maar 20 miljoen te verdelen over muziek-, theater- en dansgroepen. Krijgen er nu nog 112 gezelschappen geld, de komende vier jaar zijn dat er dus nog maar 78. 

Lees het hele artikel op de website van Trouw.

LID WORDEN