NIEUWS

21-11-2016

Kabinet stelt nieuwe wet voor zzp'ers uit tot 2018

Vrijdag 18 november is door het kabinet besloten om de werking van de wetgeving voor zzp'ers, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), uit te stellen tot in elk geval 2018. Het kabinet reageert hiermee op de toenemende onrust over de nieuwe wet en signalen van zzp'ers dat zij geen opdrachten meer krijgen door alle onduidelijkheid. 

Ook bij de podia heeft de wet voor veel onrust en onzekerheid geleid. VSCD en WNP zijn verheugd dat de transitieperiode nu wordt verlengd en er tijdens die termijn een betere uitwerking van de wetgeving kan worden bereikt. Ondanks enkele goedgekeurde modelovereenkomsten bleef de nieuwe wet in de praktijk onvoldoende werkbaar. 

Geen boetes
Staatsecretaris Wiebes zegt dat het komende jaar, of langer als dat nodig is, de knelpunten van de wet worden opgelost. Intussen wordt de handhaving van de wet uitgesteld en dat betekent dat de Belastingdienst geen boetes uitdeelt of naheffingen oplegt. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de ‘echte kwaadwilligen’. Dat zijn zzp'ers en opdrachtgevers die duidelijk een werkgevers-werknemersrelatie hebben, en waarbij er dus duidelijk geen sprake is van een zelfstandige ondernemer. Het is nog onduidelijk hoe Wiebes dit gaat controleren. 

Media- en cultuursector
Naast de verbetering van zzp-regelgeving is de roep van organisaties om de flexibiliteit van het arbeidsrecht te vergroten. Minister Asscher gaat daarom overleggen met sectoren waar veel losse zelfstandigen werken, zoals de omroep en de kunst- en cultuursector, om daarvoor aparte regelingen te treffen. Daar willen opdrachtgevers wel arbeidskrachten in dienst nemen in plaats van inhuren, maar om de hardnodige flexibiliteit te behouden niet met de langdurige verplichtingen die nu gelden. 

Staatsecretaris Wiebes spreekt eind november o.a. met de VSCD/WNP over de uitwerking van de Wet DBA in de branche. Ook daar heerst zoals gezegd veel onzekerheid onder opdrachtgevers. Veel opdrachtgevers vrezen - ondanks een toepassing van een goedgekeurde modelovereenkomst - toch door hun inspecteur op de vingers getikt te worden en met terugwerkende kracht sociale premies af te moeten dragen. 

Bron: VSCD/WNP

LID WORDEN