NIEUWS

15-02-2021

Kunsten '92 start nieuw project

Kunsten ’92 is in januari 2021 gestart met het project KUNSTEN2030, een verkenning naar een duurzame en robuuste culturele en creatieve sector. Kunsten ‘92 wil graag een waardevolle bijdrage leveren aan het gesprek dat nu op meerdere plekken wordt gevoerd over het herijken van het cultuurbestel. De coronacrisis legt de onderliggende mechanismen van de cultuursector meer dan ooit bloot. Bovendien kijken ze uit naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021.

Tijdens dit programma onderzoeken professionals werkzaam in én buiten de sector welke aanknopingspunten er zijn voor verdere ontwikkeling in politieke en beleidsmatige zin. Dat doen ze in een viertal perspectiefworkshops en een driedaagse waarin ze met experts de opgedane kennis bij elkaar brengen.

De gewenste uitkomst is een dynamische presentatie rond mei 2021, bedoeld voor de sector, de politiek en de beleidsmakers. Hier wordt een aantal ideeën neergelegd om het bestel anders in te richten, en over hoe we met elkaar samenwerken. De voorstellen zijn nadrukkelijk bedoeld om debat open te gooien, om diverse agenda’s te voeden, om nieuwe vergezichten te tonen waar nog niet aan gedacht is.

Lees hier meer.

 

LID WORDEN