NIEUWS

27-10-2016

Kunstenbond: ‘Zzp’en wordt écht anders’

De Belastingdienst zal een algemene modelovereenkomst voor podiumtechnici en uitvoerend podiumkunstenaars niet goedkeuren,
schrijven de NAPK en FNV Kunstenbond in een recente nieuwsbrief. Dit omdat “de aard van deze functies evident buiten de criteria van goedkeuring voor zelfstandigheid valt.” Voor de Belastingdienst is dit “glashelder”, staat verderop in de brief, “omdat in de uitvoering vrijwel altijd sprake is van gezag en van persoonlijke arbeid.” En dus kunnen dergelijke functies volgens de dienst vrijwel nooit als zelfstandig ondernemer worden uitgevoerd.

In de wet DBA staat niet langer het ondernemerschap van zzp’ers centraal, maar de arbeidsverhouding, licht Peter van den Bunder van FNV Kunstenbond toe. “Drie criteria zijn doorslaggevend: wordt er loon betaald, is er sprake van persoonlijke arbeid en is er een gezagsrelatie? De Belastingdienst concludeert nu dat in de praktijk van de podiumsector met name de laatste twee voor reguliere technici niet of nauwelijks
te vermijden zijn.”

Dit is een ander beeld dan dat afgelopen voorjaar bestond, beaamt Van den Bunder. “Toen wekte de overheid de indruk dat je als ondernemer min of meer verder kon zoals voorheen. Nu blijkt dat onder de nieuwe wet bijvoorbeeld de gezagsrelatie voor de Belastingdienst veel zwaarder telt dan toen het totale pakket aan ondernemerschap werd beoordeeld, zoals met de VAR. Zzp’en wordt écht anders. Het ligt natuurlijk genuanceerd; echte specialisten zullen kunnen hardmaken dat er geen gezagsrelatie is en dat zij zelfstandig opereren, maar voor reguliere technici wordt dit lastig.”

Volgens Van den Bunder is er nog een escape: “Zolang je hard kunt maken dat jij als zzp’er vrije vervanging kunt regelen en dus geen persoonlijke arbeid verplicht bent, ben je voor de wet geen werknemer. We zullen dus waarschijnlijk meer technici gaan zien die zich verenigen in een poule of een collectief. De nieuwe wet vraagt van podia, gezelschappen en zzp’ers een andere manier van werken. ”

Bron: Zichtlijnen 169

LID WORDEN