NIEUWS

09-01-2020

Lancering Handboek Evenementen Veiligheid

Op dinsdag 10 december vond in de Kazerne te Eindhoven een bijeenkomst plaats waarbij de verschillende betrokken partijen de realisatie van de eerste versie van het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid (NHEV) vierden. Een fysiek exemplaar van het handboek werd symbolisch overhandigd door Laura Bouwmeester (voorzitter van de Stichting Handboek Evenementen Veiligheid) aan Caren Martens (kennismakelaar van het Instituut Fysieke Veiligheid).

De bijeenkomst in Eindhoven was een mooi moment om de betrokken expertleden en leden van de Raad van Aangeslotenen te bedanken voor hun langdurige, kritische en warme bijdrage aan de totstandkoming van het NHEV. Bij de totstandkoming van yet huidige handboek, zijn het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en het NHEV samenwerkingspartners. Het handboek is ontstaan vanuit de bundeling van directe kennis van experts uit het veld en de aangesloten gemeenten. Daarnaast is gecheckt met internationale guides en allerhande van toepassing zijnde documentatie.

Lees verder op de website van VVEM. Het handboek is digitaal beschikbaar als PDF download op de website van de Stichting Evenementenhandboek. 

LID WORDEN