NIEUWS

29-05-2019

Last call: Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3aardgas(equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Op 1 juli 2019 verandert deze regelgeving en komt daar de informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u in eLoket van RVO.nl. . Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. 

Na deze 1e rapportage in juli 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen binnen uw organisatie.

Loop hier het stappenplan door om u voor te bereiden op de informatieplicht energiebesparing. Het laat zien of de plicht voor u geldt, welke maatregelen u op hoofdlijnen kunt nemen en hoe het rapporteren in eLoket werkt. 

LID WORDEN