NIEUWS

27-01-2020

Leven van kunst: debat, interview en kunst!

Kunstsector in gesprek over de gevolgen van fair practice.

Met o.a. Daria Bukvić, Dorine Schoon, Jorn Matena, Claudia Doesburg, Marte Boneschansker en Vincent Brons, Guus van der Steen en Stef van Es. De komende weken maken we meer van het programma bekend.

De Fair Practice Code is ingevoerd als subsidievoorwaarde. Een belangrijke stap in de goede richting als het gaat om solidariteit, diversiteit en structurele onderbetaling van werkenden in de culturele sector. Ook roept de invoering allerlei nieuwe vragen op. Er zijn namelijk niet substantieel meer middelen beschikbaar.

De Kunstenbond brengt de sector bij elkaar om deze uitdaging samen te lijf te gaan. Met een kritische blik kijken we naar de cultuurketen: hoe gaan we als sector met de nieuwe omstandigheden om? Waar liggen welke verantwoordelijkheden? Welk toekomstbeeld streven we na? Wat zijn de gevolgen van fair practice voor de beroepspraktijk van mensen die leven van kunst? Is een eerlijk loon voor iedereen belangrijker dan het individuele streven naar een artistiek bestaan?

Naast een sectordebat zijn er interviews met inspirerende creatieven over hun visie op de toekomst van de culturele sector en is er muziek, kunst en theater/dans. Ook kan je aanhaken bij speeddate sessies voor persoonlijk advies en praktische informatie over bv juridische zaken, auteursrecht, zelfstandig ondernemerschap en fair practice.

De Bondsalon is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden van de Kunstenbond, dé community voor werkenden in de culturele sector.

Bron: Kunstenbond

LID WORDEN