NIEUWS

12-05-2016

Maatregelen minimumloon in aantocht

Het zal voor de eerste keer zal als het minimumloon wordt verhoogd. Hier schijnt mogelijk sprake van te zijn per 1 juli 2017.

Momenteel is de leeftijd waarop men recht heeft op een volledig minimum loon 23 jaar. Dit wordt mogelijk verlaagd naar 22 jaar. Dit laat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief is het antwoord vanuit de Tweede Kamer aan minister Asscher op uit te zoeken wat de vroegst mogelijke ingangsdatum voor de nieuwe regels voor het minimumloon, die al eerder werden geformuleerd. Asscher gaat het wetsvoorstel om dit te regelen nog vóór de zomer naar de Raad van State sturen voor advies. 

Het wetsvoorstel zal in het najaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd en als de Eerste Kamer het voorstel ook goedkeurt, kan uiterlijk in april 2017 de nieuwe wet worden gepubliceerd in het Staatsblad. De ingangsdatum zou dan 1 juli 2017 worden. Per die datum zou de eerste verhoging van het minimumloon voor jongeren een feit zijn en krijgen werknemers van 22 jaar recht op 100% van het minimumloon.

Het plan om ook een stapsgewijze verhoging in te voeren zal moeten wachten tot de effecten van de eerst verhoging duidelijk zijn.  Bij te veel negatieve effecten op de jeugdwerkloosheid, zal de tweede verhoging niet worden uitgevoerd.

Deze maatregelen zijn onderdeel van het pakket dat beoogd de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Bron: rendement.nl

LID WORDEN