NIEUWS

24-01-2017

Meer flexibiliteit voor technici

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft ingestemd met een verzoek van Kunstenbond en NAPK om een aantal functies uit te zonderen van de wettelijke ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid. Het gaat hierbij om een groot aantal artistieke (steun-)functies en productie- en voorstellingsgebonden functies. Het gaat ondermeer om balletmeesters, regisseurs, ontwerpers, technici, dramaturgen, educatiemedewerkers, voorstellingsleiders, figuranten en kinderbegeleiders. Bij deze geselecteerde beroepen mogen 15 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten worden binnen een periode van 48 maanden. Deze flexibiliteit was er al voor acteurs en danser sinds 1 juli 2015. De verwachting is dat werknemers nu langer kunnen werken bij één werkgever.

Binnenkort verschijnt een aangepaste versie van de cao Toneel en Dans 2016-2019, nu is er een cao-bepaling op aangepast, zie hier

Bron: Theaterkrant, NAPK

LID WORDEN