NIEUWS

11-08-2020

Meerjarige Subsidies 2021-2024

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2021 aan 78 makers c.q. producerende instellingen en 58 festivals een meerjarige subsidie. Voor de producenten geldt dat van de 202 aanvragers slechts 39% wordt gehonoreerd. Bij de festivals ligt het percentage honoreringen een stuk hoger: vrijwel alle positief beoordeelde festivals krijgen een programmeringsbijdrage. Alle festivals die zijn voorgedragen voor een organisatiebijdrage, krijgen deze ook.

Lees verder op de website van Fonds Podiumkunsten..

Alle adviezen en toekenningen van de meerjarige subsidies 2021-2024 kunt u hier vinden.

 

LID WORDEN